Araş. Gör. YUSUF SOLMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. YUSUF SOLMAZ

T: (0282) 250 2209

M ysolmaz@nku.edu.tr

W ysolmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Toprak (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ / BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013-2014
Tez: Tekirdağ ilindeki ceviz bahçelerinin beslenme durumlarının yaprak analizleriyle belirlenmesi (2014)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TOPRAK BÖLÜMÜ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR.
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., Zahmacıoğlu A., Kocabaş A., ADİLOĞLU A., Effects of the Various Doses of Vermicompost Implementation on Some Heavy Metal Contents (Cr, Co, Cd, Ni, Pb) of Cucumber (Cucumis sativus L.)., Eurasian Journal of Forest Science, vol. 5, pp. 29-34, 2017.
Özgün Makale soils and fertilizers, cab
2. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Zahmacıoğlu A., ADİLOĞLU A., Effects of Increasing Doses of Vermicompost Applications on Phosphorus and Potassium Concentrations of Pepper (Capsicum annuum L.) and Eggplant (Solanum melongena L.)., Journal of Advanced Agricultural Technologies (JOAAT)., vol. 4, pp. 372-375, 2017.
Özgün Makale Soils and fertilizers, cab
3. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Determination of Nutritional Status of Walnut Orchards by Leaf Analysis in Tekirdağ Region, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 14, pp. 88-92, 2017.
Özgün Makale CABI
4. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., INFLUENCE OF POTASSIUM FERTILIZER PRACTICES ON SOME MACRO AND MICRO NUTRIENT ELEMENT INGREDIENTS OF ROCKET (Eruca vesicaria subsp. sativa (Mill.)) PLANT,, Oxidation Communications, vol. 40, pp. 1209-1218, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium (Cd) from Agricultural Soils Using Dock (Rumex patientia L.) Plant, Analytical Letters, vol. 49, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 96, 2016.
Özgün Makale argis
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SOLMAZ Y., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., Vermikompost Uygulamasının Domates Bitkisinin (Lycopersicon Esculentuml.) Besin Elementi Miktarları Üzerindeki Etkisi, Tarım ve Mühendislik Dergisi, cilt 118, ss. 46-50, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Labada (Rumex patientia L.) Bitkisinin Kurşun Kirliliğinin Gideriminde Kullanım Kapasitesinin Araştırılması., Int. Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ), cilt 3, ss. 1-7, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ÇAKTÜ E., ADİLOĞLU A., The Effects of Vermicompost Application on the Yield of Lettuce Plant (Lactuca sativa L. var. crispa)., 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium (27.09.2017-29.09.2017).
Özet bildiri
2. SOLMAZ Y., TENİKECİER H. S., The Effect of Increased Boron Applications on Some Macro Nutrient Elements Contents in Common Vetch (Vicia sativa L.) Plant, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
3. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., The Effects of Increasing Mycorrhiza Application on Some Macro Element Nutrition of Baby Carrots (Daucus carota L.) Plant, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
4. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., IRMAK YILMAZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Nutrition of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) Plant, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
5. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Some Biological Properties of Baby Carrots (Daucus carota L.) Plants., The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity. (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
6. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Interaction of Between Cd and Zn in Barley (Hordeum vulgare L.) Plant for Phytoextraction Method, 19th International Conferance on Agriculture, Environment and Sustainability (26.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
7. ADİLOĞLU A., CERİT Y., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., KORKMAZ A., An Investigation of Irrigation Waters Quality Used for Vegetables Irrigation in Hafik District, Sivas Province, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
8. SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Determining Boron (B), Molybdenum (Mo) and Sodium (Na) Nutritional Status of Walnut Orchards in Tekirdağ Province by Leaf Analysis., 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
9. TENİKECİER H. S., SOLMAZ Y., Effect of Different Boron Doses on Common Vetch (Vicia sativa L.), 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Gyttja Application on Some Chemical Properties of the Soils., 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
11. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Increasing Dose Gyttja Application on Some Nutrient Element Contents of Triticale (Tritico secale L.) Plant., 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
12. ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ÇİFÇİ D. İ., MERİÇ PAGANO S., An impact evaluation of TiO2 and ZnO to Rocket (Eruca sativa L) plant, 2nd International Conference on Civil and Envronmental Engineering, ICOCEE 2017 (08.05.2017-10.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
13. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effects of Patience Dock (rumex patientia L.) Plant in the Soil Which is Used Phytoremediation Method, International Symposium on Biodiversity and Wild Species (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
14. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Effects Of Humıc Acıd Applıcatıons On Some Macro Nutrıent Element Contents Of Cress (Lepidium sativum L.) Plant., Uluslararası 3. Ulusal Hümik Madde Kongresi. (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
15. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Bellitürk K, Adiloğlu S, Solmaz Y., Adiloğlu A, 2016. The Effect of Vermicompost on Macro Plant Nutritions of Pepper (Capsicum annuum L.)., eurosoil (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
16. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., YENİARAS T., Labada (Rumex patientia L.) Bitkisi Kullanılarak Topraklardan Krom Ağır Metalinin Gideriminim Araştırılması., eurosoil (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
17. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., ŞATANA A., The Effect of Vermicompost Applications on Some Micro Nutrient Element (Fe, Cu, Zn, Mn) Contents of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plant., eurosoil (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
18. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Different Doses of Calcium Nitrate Applications on Some Nutrient Element Contents of Parsley (Petroselinum hortense) Plant., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
19. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU S., The Effect of Increasing Doses Leonardite Applications on Vegetative Growth and Some Macro and Micro Nutrient Element Contents of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. var. Chinensis L.) Plant., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
20. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Potassium Fertilizer Applications on Some Macro and Micro Nutrient Element Contents of Rocket (Eruca vesicaria subsp. sativa) Plant., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
21. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost on Nutritional Status of Cucumber (Cucumis sativus L.): Macro Elements, Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
22. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost on Soil Fertility of Pepper (Capsicum annuum L.) Growth: Micro Plant Nutritions., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
23. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium (Cd) From Agricultural Soils Using Dock (Rumex Patientia L.), ICOCEE 2015 (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Artan Miktarlarda Leonardit ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarnın Çavdar Secale cereale L Bitkisinin Gelişimi ve Bazı Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.07.2016-01.08.2017.
2. Zeytin Fidanı Yetiştiriciliğinde Vermikompost Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.02.2016-20.06.2017.
3. Akuakültür Atığı ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Verim, Bazı Bitki Besin Elementi İçeriği ile Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2015-29.12.2015.
4. Labada Bitkisinin Fitoremediasyonda Kullanım Kapasitesinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.05.2014-14.07.2015.