Araş. Gör. YUSUF SOLMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. YUSUF SOLMAZ

T: (0282) 250 2209

M ysolmaz@nku.edu.tr

W ysolmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Toprak (YL)
Ana Bilim Dalı:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium (Cd) from Agricultural Soils Using Dock (Rumex patientia L.) Plant, Analytical Letters, vol. 49, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 96, 2016.
Özgün Makale argis
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Labada (Rumex patientia L.) Bitkisinin Kurşun Kirliliğinin Gideriminde Kullanım Kapasitesinin Araştırılması., Int. Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ), cilt 3, ss. 1-7, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ADİLOĞLU A., ADİLOĞLU S., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Effects Of Humıc Acıd Applıcatıons On Some Macro Nutrıent Element Contents Of Cress (Lepidium sativum L.) Plant., Uluslararası 3. Ulusal Hümik Madde Kongresi. (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
2. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., Bellitürk K, Adiloğlu S, Solmaz Y., Adiloğlu A, 2016. The Effect of Vermicompost on Macro Plant Nutritions of Pepper (Capsicum annuum L.)., eurosoil (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
3. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., SOLMAZ Y., YENİARAS T., Labada (Rumex patientia L.) Bitkisi Kullanılarak Topraklardan Krom Ağır Metalinin Gideriminim Araştırılması., eurosoil (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
4. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., ŞATANA A., The Effect of Vermicompost Applications on Some Micro Nutrient Element (Fe, Cu, Zn, Mn) Contents of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plant., eurosoil (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
5. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Different Doses of Calcium Nitrate Applications on Some Nutrient Element Contents of Parsley (Petroselinum hortense) Plant., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
6. ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., KARAMAN M. R., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU S., The Effect of Increasing Doses Leonardite Applications on Vegetative Growth and Some Macro and Micro Nutrient Element Contents of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. var. Chinensis L.) Plant., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
7. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Potassium Fertilizer Applications on Some Macro and Micro Nutrient Element Contents of Rocket (Eruca vesicaria subsp. sativa) Plant., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
8. BELLİTÜRK K., ADİLOĞLU S., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost on Nutritional Status of Cucumber (Cucumis sativus L.): Macro Elements, Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
9. ADİLOĞLU S., BELLİTÜRK K., SOLMAZ Y., ADİLOĞLU A., The Effect of Vermicompost on Soil Fertility of Pepper (Capsicum annuum L.) Growth: Micro Plant Nutritions., Türkiye Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günleri. (14.04.2016-17.04.2016).
Özet bildiri
10. ADİLOĞLU S., ADİLOĞLU A., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Yeniaras T., SOLMAZ Y., Phytoremediation of Cadmium (Cd) From Agricultural Soils Using Dock (Rumex Patientia L.), ICOCEE 2015 (20.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Akuakültür Atığı ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Verim, Bazı Bitki Besin Elementi İçeriği ile Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2015-29.12.2015.
2. Labada Bitkisinin Fitoremediasyonda Kullanım Kapasitesinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.05.2014-14.07.2015.